Vernon Kilns Early California Teapot (Round)

Categories: , Tag:

Later style round teapot

Explore